Jeesus näki jokaisen naisen Jumalan silmillä: nainen on rakas, arvokas, kuninkaallinen tytär.

8 tapaa, joilla Jeesus edisti naisten asemaa

Kaksituhatta vuotta sitten naiset elivät toisen luokan kansalaisina. He olivat miesten omaisuutta, ensin tyttärinä, sitten vaimoina. Heillä ei ollut oikeuksia tehdä päätöksiä elämänsä suhteen eikä mahdollisuuksia muuttaa elämäänsä. Odotukset ja roolit oli tiukasti määritelty.

Sitten tuli Jeesus. Uuden Testamentin evankeliumeissa neljä miestä ovat kuvanneet Jeesuksen elämää. Heidän kertomustensa kautta voimme ymmärtää hänen arvojaan ja nähdä, mitkä asiat olivat hänelle tärkeitä.

Kohdatessaan tuhansia, Jeesus ei kohdellut heitä massana. Hän tunsi jokaisen ihmisen ja näki jokaiseen sydämeen. Hän veti puoleensa köyhiä ja rikkaita, halveksittuja ja vaikutusvaltaisia, sairaita ja terveitä, uskonnollisia ja julkijumalattomia, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia. Erityisesti naisista kertovat kohdat ovat merkittäviä, koska sen aikaisissa kirjoituksissa nainen mainitaan hyvin harvoin, jos ollenkaan. Nämä kohtaamiset valaisevat meille naisen arvoa ja tärkeyttä kristinuskossa.

Miten Jeesus muutti naisen maailman? Tässä on kahdeksan tapaa.

1. Jeesus antoi naisille ihmisarvon

Jeesus arvosti naisia erittäin paljon. Tämä näkyi siinä, että hän tunnusti heidän sisäisen arvonsa, ihmisarvonsa. Tämä asenne naisia kohtaan eroaa ensimmäisen vuosisadan roomalaisesta maailmankuvasta ja juutalaisuudesta, jossa nainen oli yleensä toisen luokan kansalainen ja naisia kohdeltiin enemmänkin omaisuutena kuin henkilönä. Jeesus muistuttaa sen ajan oppineita, fariseuksia luomiskertomuksen sanoista: ”Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi.” Aivan kuin mieskin, nainen on Jumalan kuva. Aivan kuten miehelläkin, naisella on vapaus valinnoissaan ja vastuu elämästään.

Jeesus kohteli naisia aina arvokkaina, Jumalalle tärkeinä henkilöinä. Hän haastoi sen aikaiset kulttuuriset käsitykset naisen paikasta ja oikeuksista. Hänen vertauskuvallisissa opetuksissaan esiintyy naisia, ja hänen seurassaan, opetuslasten joukossa, kulki useita naisia. Hän paransi naisia ja nosti heidän uskonsa muille esimerkiksi. Jeesus kunnioitti naisia.

Miehen sydän ja luonne paljastuu hänen teoissaan – ja erityisesti hänen teoissaan naisia kohtaan.” – kirjailija Bruce Marchiano.

Jeesuksen kunnioitus naisia kohtaan ei taipunut sen aikaisen kulttuurin käsityksiin. Hän ei pelännyt tehdä oikeita, jumalallisia huomautuksia ja tekoja silloinkaan, kun ne olivat kulttuurin, uskonnon tai sen ajan moraalin vastaisia. Uuden Testamentin kuvaamissa kohtaamisissa naisten kanssa Jeesus rikkoo joka kerta juutalaisten perinnäissääntöjä ja ihmisten asettamia määräyksiä. Juutalainen kulttuuri ei saanut koskaan nousta Jumalan Sanan yläpuolelle. Jeesus hyökkäsi voimakkaasti tekopyhyyttä ja kaksinaamaisuutta vastaan. Hän ei mielistellyt johtoasemassa olevia, miehiä, vaikka se merkitsi asettumista naisen puolelle.

2. Jeesus antoi tosi miehen esimerkin

Jeesus näki naiset henkilöinä, ei vain miesten halun kohteena. Jeesus ei ollut niinkään huolissaan kohtaamiensa naisten sukupuolesta, iästä tai aviosuhteesta, vaan heidän jumalasuhteestaan (tai sen puuttumisesta).

nainen-marja-sarkimaaJeesus kohteli naisia niin kuin tosi mies, maskuliinisuuden ruumiillistuma, kohtelisi heitä. Jeesus rakasti naisia, eikä tämä rakkaus ole sitä romanttista siirappirakkautta, joka tulee yleensä mieleemme, kun käytämme verbiä rakastaa. Hänen rakkautensa oli jumalallista, puhdasta, elämää antavaa rakkautta. Siinä ei ollut hiukkaakaan itsekkyyttä. Jeesus näki jokaisen naisen Jumalan silmillä: nainen on rakas, arvokas, kuninkaallinen tytär.

Jeesus ei flirttaillut, vihjaillut sanoillaan, puhunut yhdellekään naiselle törkeyksiä tai antanut katseensa vaeltaa. Hän ei etsinyt naisten suosiota tai yrittänyt pönkittää omaa arvoaan naisten ihailun kautta. Hän ei myöskään alistanut, uhkaillut tai pelotellut naisia käytöksellään tai sanoillaan. Tosi miehen halu on kunnioittaa ja suojella naisia, ei käyttäytyä niin, että naiset tarvitsisivat suojelua häneltä.

Tosi miehen halu on kunnioittaa ja suojella naisia, ei käyttäytyä niin, että naiset tarvitsisivat suojelua häneltä.

Jeesus puuttui naisten huonoon kohteluun ja suojeli heidän oikeuksiaan. Miehen oli siihen aikaan helppo saada avioero: piti vain ojentaa eropaperi ja vaimo joutui kadulle. Naisen oikeudet eivät olleet paljoakaan kotieläinten oikeuksia suurempia. Miehiä tämä miellytti: Mooses oli antanut heille kätevän tavan hoitaa aviovaikeudet hylkäämällä vaimo. Mutta kun Jeesus saapuu, hän sanoo suoraan: ”Tämä ei enää onnistu. Ette voi heittää vaimojanne kadulle paperinpalan kanssa.” Jeesus tiesi, miten Jumala vihaa hylkäämistä ja hän seurauksia pelkäämättä paljasti miesten tekopyhyyden avioliiton suhteen.

3. Jeesus keskusteli naisten kanssa

Juutalaisten suullisessa laissa miehiä kiellettiin puhumasta naisten kanssa: ”Se, joka puhuu naisen kanssa (julkisesti), aiheuttaa pahaa itselleen.” Kadulla kävellessään juutalaiset miehet eivät tervehtineet naisia, vaikka he olisivat tavanneet oman siskona.

Tällaisena aikana Jeesus aloitti itse keskusteluja naisten kanssa ja vastasi naisten kysymyksiin. Irtosuhteita harrastanut samarialainen nainen kaivolla, aviorikoksesta kiinni saatu nainen, leskivaimo Nainin kaupungissa, verenvuototautia sairastava nainen ja nainen, joka korotti äänensä ihmisjoukossa ja puhui Jeesukselle. Näiden kaikkien kanssa Jeesus puhui ihmisten ympäröimänä, julkisesti: hän ei ollut sidottu juutalaisten perinnäissääntöihin.

Miten Jeesus puhui naisille? Vähätellenkö – voi näitä yksinkertaisia alempiarvoisia naisparkoja? Epäkunnioittavastiko – mikä sinä nainen luulet olevasi? Kärsimättömästikö – mitä se nainen sieltä huutelee?

Naiset olivat kokeneet itsensä äänettömiksi ja näkymättömiksi, toisen luokan kansalaisiksi, joita miehet välttelivät katsomasta, koskemasta ja kuuntelemasta. Aivan kuin naiseus olisi jotain väärää, vältettävää ja ylenkatsottavaa.

Jeesus kuuntelee, puhuu huomaavaisesti, lempeästi: ”tyttäreni”, ”Aabrahamin tytär”. Sinä olet tärkeä. Sinulla on väliä. Sinun uskosi on esimerkillistä. Sinun hengellisyytesi on arvokas.

Voin vain kuvitella, miten sen ajan naiset olivat kokeneet itsensä äänettömiksi ja näkymättömiksi, toisen luokan kansalaisiksi, joita miehet välttelivät katsomasta, koskemasta ja kuuntelemasta. Aivan kuin naiseus olisi jotain väärää, vältettävää ja ylenkatsottavaa. Ja nyt täällä on Jeesus, korkeassa arvossa oleva juutalainen mies, rabbi, joka kuunteli heitä, katsoi heitä silmiin, rohkaisi heitä hengellisesti ja keskusteli heidän kanssaan.

4. Jeesus tarjosi mahdollisuutta valita toisin

Huomaa, että Jeesus ei lakaise maton alle joka naisen velvollisuutta ottaa vastuu vääristä teoistaan ja kääntyä pois syntisestä elämäntyylistä. Jeesus käy kaivon luona pitkän, uskomattoman kauniin keskustelun monissa irtosuhteissa ryvettyneen samarialaisen muukalaisnaisen kanssa ja tarjoaa tälle mahdollisuutta valita oikein. Hän korottaa äänensä, kun väkijoukko seisoo kivet kourissaan aviorikoksesta kiinni joutuneen naisen ympärillä. Hän ei kavahda julkisyntisen naisen rakkaudenosoitusta, kun tämä hiuksillaan kuivaa Jeesuksen jalat, jotka ovat hänen itkunsa seurauksena kastuneet. ”Saat anteeksi, mene rauhassa, äläkä enää syntiä tee.”

Juutalaiset miehet ja naiset eivät voineet viettää aikaa yhdessä sosiaalisissa tilanteissa, koska kiusausten välttämiseksi rabbit määräsivät heidät erikseen. Mutta Jeesus tuli opettamaan paremman tavan elää, kohdella vastakkaista sukupuolta ja tuoda esiin Jumalan kunniaa miehinä ja naisina. Hän pystyi tähän, koska on väittänyt, että ”joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.”

Opetuslapset oppivat Jeesukselta oikean tavan elää, mutta se ei saanut olla vain ulospäin näkyvää käytöstä. Vaadittiin sydämen tasolta alkavaa muutosta. Sisäinen muutos näkyi puhtaana elämänä, jonka tuli olla ihan eri tasolla kuin kirjanoppineiden ja fariseusten opettama elämäntyyli. Jeesuksen seurassa oli sekä miehiä että naisia, jotka osasivat elää puhtaasti yhdessä. Hän opetti heitä hillitsemään himonsa, ei ruokkimaan niitä. Sen vuoksi seurakunnassakin voimme vapaasti palvella Jumalaa yhdessä; Jeesus halusi niin.

5. Jeesus palveli naisia

Jeesuksen rakkaus naisia kohtaan näkyy myös siinä, miten hän palveli heitä. Jeesus paransi Pietarin anopin kuumeesta, herätti kuolleista Nainin lesken ainoan pojan ja paransi sapattina synagogassa naisen, joka oli kärsinyt 18 vuotta koukistuneesta selästä. Nämä olivat rakkauden osoituksia naisia kohtaan.

Matkalla parantamaan Jairuksen 12-vuotiasta, kuolemansairasta tytärtä, juutalaisten säännösten mukaan epäpuhdas nainen koskee Jeesusta – epätoivoinen yritys löytää parantuminen salaa, Jeesuksen huomaamatta. Miten Jeesus reagoi? Voin vain kuvitella, miten sen aikaiset kirjanoppineet ja lainopettajat olisivat käyttäytyneet tällaisessa tilanteessa. Hypähtäen inhoten kauemmaksi, syyttäen naista heidän saastuttamisestaan, julkinen läksytys ja muistutus perinnäissäännöistä ja pesulle hankaamaan pois tämä epäpuhdas kosketus.

Sairaan naisen ja kuolleen tytön koskettaminen ei hätkähdytä Jeesusta, joka varmasti juutalaisena tiesi, miten suuri rikkomus se uskonnollisissa puhtaussäännöissä oli.

Jeesus puhuu naiselle lempeästi, julkisesti vahvistaa hänen uskoaan ja antaen hänen mennä Jumalan rauhaa toivottaen. Terveenä. Sairaan naisen ja kuolleen tytön koskettaminen ei hätkähdytä Jeesusta, joka varmasti juutalaisena tiesi, miten suuri rikkomus se uskonnollisissa puhtaussäännöissä oli.

6. Jeesus otti todesta naisten tarpeet

Juutalaisten oppineiden eli rabbien kirjoituksissa naista harvoin kuvattiin positiivisesti, heidän uskoaan esimerkilliseksi tai heidän teologiaansa terävä-älyiseksi. Uudessa Testamentissa tämä muuttuu. Kun kanaanilainen nainen, kreikkalainen, kerjää Jeesusta parantamaan hänen riivaajan vaivaaman pienen tyttärensä, Uuteen Testamenttiin kirjoitetusta keskustelusta käy ilmi, että tämä nainen on periksiantamaton, älykäs, sukkelasanainen ja omaa suuren uskon.

jeesus-marja-sarkimaaKanaanilainen nainen oli epäpuhdas vierasheimolainen, jonka kanssa juutalaisilla ei ollut lupa seurustella. Mutta Jeesus tekee naisesta uskon esimerkin, koettelee hänen hengellistä sitkeyttään, laajentaa hänen ymmärrystään hengellisten totuuksien suhteen ja antaa hänelle, mitä hän pyytää: hänen tyttärensä vapautuu riivaajasta.

Jeesus kohtasi myös naisten hengellisiä tarpeita. Juutalaisen tavan mukaan tytöille ei opetettu kirjoituksia, mutta kaikki pojat aloittivat lain opiskelun viisivuotiaina. Jeesus selitti hengellisiä asioita naisille ja oletti, että he ovat kykeneväisiä ymmärtämään Jumalan Sanaa. Hän kohtasi naisten tarpeen tulla kuulluksi, keskusteli heidän kanssaan, paransi heitä ja näytti heitä kohtaan samaa huolenpitoa ja välittämistä kuin miehiäkin kohtaan.

7. Jeesus otti naiset osaksi työtään

Jeesus antoi naisille osuuden omassa työssään. Hän osoitti julkisesti naisten arvokkuuden laittamalla naisia opetustensa esimerkeiksi ja antamalla naisten palvella miesten rinnalla. Yhteiskunnassa, jossa puhujan pitää pyytää anteeksi, jos joutuu keskustelussa käyttämään sanaa ”nainen”, Jeesus laittaa naisen puheidensa päähenkilöksi. Jeesus käytti naisia esimerkkinä vertauksissaan Jumalan valtakunnasta (nainen ja leipätaikina, nainen ja kadonnut kolikko), esimerkkinä vierasheimolaisista, jotka saavat pelastuksen (Sarpatin leski), kestävän rukouksen esimerkkinä (sitkeä leskivaimo) ja suuren uskon esimerkkinä (köyhän lesken viimeiset kolikot).

K.E. Bailey kirjoittaa Luukkaan evankeliumin luvun 15 vertausten analyysissaan:

”Ensimmäisen vuosisadan Palestiinan kulttuurimaailmassa jo se, että käyttää naista esimerkkinä vertauksessa, vaatii kertojalta moraalista päätöstä. Jeesus jälleen kerran hylkää fariseusten asenteen yhteiskunnan ihmisryhmiä kohtaan. Ensimmäinen oli syrjäytetyt, eristetyt paimenet, nyt alempiarvoinen nainen.”

Yhteiskunnassa, jossa puhujan pitää pyytää anteeksi, jos joutuu keskustelussa käyttämään sanaa ”nainen”, Jeesus laittaa naisen puheidensa päähenkilöksi.

Evankeliumeissa on useita kohtia, joissa kerrotaan naisten seuranneen ja palvelleen Jeesusta hänen matkoillaan. Martta otti Jeesuksen kotiinsa ja ruokki koko seurueen useammin kuin kerran. Maria Magdalena, Johanna, Susanna, Maria ja Salome olivat naisia, jotka palvelivat Jeesusta varoillaan.

Maria sai olla esimerkkinä siitä, että myöskin naiset saivat istua kuuntelemassa Jeesusta ja oppia häneltä. Hänen sisarensa Martta sai vastaanottaa Jeesuksen opetuksia myöhemmin, veljensä haudalla, kun Maria jäi kotiin. Matkalla ristille Jeesus antaa ryhmälle itkeviä naisia sananlaskun selityksineen.

Jeesus antoi kahden naisen palvella häntä voitelemalla hänet voiteilla. Nämä olivat syntinen nainen ja Maria, jolla oli erityistä hengellistä ymmärrystä, ja joka voiteli Jeesuksen hänen hautaamistansa varten.

8. Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat olivat naisia

vuoria-marja-sarkimaaEhkä suurin esimerkki Jeesuksen naisille antamasta arvosta on ylösnousemuksen todistaminen (Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumissa). Juutalaiset eivät siihen aikaan ottaneet naisen todistusta vastaan, koska sen ei katsottu olevan luotettava. Jumala olisi voinut järjestää niin, että Jeesuksen tyhjän haudan olisi löytänyt ensimmäisenä joku Jeesuksen miespuolisista seuraajista. Mutta Jumala valitsi naiset Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisiksi todistajiksi. Se on kunnia-asema ja se osoittaa, että naisilla tulee olla myös seurakuntaelämässä suurempi osa, kuin mitä sen aikaisessa perinteissä oli ollut.

Naiset olivat siis ensimmäisiä evankeliumin levittäjiä: he kertoivat siitä, että Jeesus kuoli syntiemme tähden ja haudattiin, mutta hänet nostettiin kuolemasta kolmantena päivänä. Heidän esimerkkinsä näyttää, että kaikilla Jeesukseen uskovilla on etuoikeus todistaa Kristuksesta, sekä miehillä että naisilla.

Jumala olisi voinut järjestää niin, että Jeesuksen tyhjän haudan olisi löytänyt ensimmäisenä joku Jeesuksen miespuolisista seuraajista.

Naisten asema alkoi parantua

Sana kristitty tarkoittaa ihmistä, joka seuraa Jeesus Nasaretilaisen elämää ja ohjeita. Kristityn, Jeesuksen seuraajan, haluna on muuttua Jeesuksen kaltaiseksi. Se on muutos, joka alkaa sisältäpäin; muuttuneina arvoina, asenteina, päämäärinä, motivaatioina. Se näkyy myös ulospäin; muuttuneina sanoina, tekoina, valintoina.

Ensimmäiset kristityt halusivat seurata Jeesuksen jättämää esimerkkiä, ja naisten asema todella parani kristittyjen joukossa. Heidät alettiin nähdä tasavertaisena osana ihmiskuntaa, joille voitiin antaa vastuu tehdä päätöksiä, mutta joilta myös odotettiin vastuun ottamista tekemiensä päätösten suhteen. Miehiä haastettiin ottamaan naiset huomioon Jumalan luomina, arvokkaina ihmisinä, ei vain omaisuutena tai seksuaalisen halun kohteena.

Jumalan tunteminen muuttaa ihmisen maailmankuvaa. Kristinusko nosti naisten aseman ennennäkemättömälle tasolle: samanarvoiseksi miesten kanssa. Tämä on erityisen silmiinpistävää, kun verrataan kulttuureita, joissa kristinuskoa ei tunneta. Siellä naisten asema on tänäkin päivänä kuin toisen luokan kansalaisella kaksi tuhatta vuotta sitten.

Sen sijaan, että Jeesus olisi säätänyt lisää lakeja miesten ja naisten väliseen käytökseen, hän haastoi molempia sukupuolia elämään puhdasta elämää ajatustasolta lähtien. Jeesus tiesi, että jos ihmiset ymmärtäisivät Jumalan tahdon miehiä ja naisia kohtaan, ei tarvittaisi ylimääräisiä sääntöjä ja määräyksiä ohjaamaan käytöstä. Rakkaus ja kunnioitus oli nyt perustana ihmissuhteissa.

Kristinusko ei ole niinkään uskonnollisten sääntöjen ja määräysten noudattamista, vaan halukkuutta elää, toimia ja kohdella toisia niin kuin Jeesus. Tämän vuoksi evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta todellakin on ilosanoma, erityisesti naisille.

Lähteet:

Uuden testamentin neljä evankeliumia: Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.

The Character of a Man – Reflecting the Image of Jesus, Bruce Marchiano.

Poet & Peasant and Through Peasant Eyes – A Literary-Cultural Approach to the Parables in Luke, Kenneth E. Bailey 

Women in the Life and Teachings of Jesus, James A. Borland. Artikkeli löytyy kirjasta Recovering Biblical Manhood & Womanhood – A Response to Evangelical Feminism, toim. John Piper ja Wayne Grudem

Christianity: The Best Thing That Ever Happened to Women, Sue Bohlin.

17 Comments

 • asiaa ja kannatettavaa sellaista.. suosittelen jokaiselle lukemaan nämä jutut tykkään tällaisesta Jumalan sanan julistuksesta joka ei ole liian monimutkaista.. siunausta jokaisen päivään ja jokaiselle tv. pörri Mummi.

 • Sitaatti; ”Ensimmäisen vuosisadan Palestiinan kulttuurimaailmassa jo se, että käyttää naista esimerkkinä vertauksessa, vaatii kertojalta moraalista päätöstä. Jeesus jälleen kerran hylkää fariseusten asenteen yhteiskunnan ihmisryhmiä kohtaan. Ensimmäinen oli syrjäytetyt, eristetyt paimenet, nyt alempiarvoinen nainen.” ”

  Jeesus ei toiminut filistealaisten alueella vaan Erez Israelissa,, Juudassa. Palestiinaa ei ollut silloin eikä ole vieläkään. Jeesus syntyi Juudan Betlehemissä eikä Palestiinan kuten kirkko useiden suulla nykyään valheellisesti opettaa vastoin Raamattua. Jumala ei ole maansa nimeä muuttanut.

  • Hei ja kiitos kommentista. Kenneth E. Bailey, jonka kirjaa käytin lähdemateriaalina, tutkii Luukkaan evankeliumin vertauksia palestiinalaisen paimentolaiskulttuurin näkökulmasta. Tarkoitukseni ei ollut ottaa kantaa maan nimeen, vaan viitata alueen kulttuuriin ja miten Jeesus toimi niillä sanoilla, joita Bailey itse käyttää kirjassaan.

 • Onpa verraton artikkeli. Aamen! Voikohan tätä käyttää joskus jonkun raamattuluennon pohjana? Liittyykö tähän jotakin tekijänoikeusrajoitteita?

  • Hei! Mahtavaa, että pidit jutusta! Internetissä julkaistuja tekstejä ja kuvia koskevat samat tekijänoikeuslait kuin kirjoissa ja lehdissä julkaistua sisältöäkin: materiaalia ei saa kopioida tai julkaista uudelleen ilman tekijän lupaa. Myöskään osia jutusta ei saa julkaista luvatta, lyhyitä lainauksia lukuunottamatta.

   Juttuja voi kuitenkin käyttää lähteenä tai inspiraationa oman tekstin tai puheen valmistelussa. Silloin on syytä kertoa / merkitä selkeästi, mitä lähteitä omassa tuotoksessa on käytetty. Kannattaa huomioida, että tämäkin juttu on ammentanut monesta lähteestä (lähdeteokset on merkitty jutun loppuun). Yleensä on varminta mennä suoraan lähteelle, eli etsiä käsiinsä alkuperäisiä teoksia.

 • Miksi samarialainen nainen aina tulkitaan ”irtosuhteisiin langenneena” naisena? Samarialaisessa kulttuurissa naisella ei ole edelleenkään valtaa valita miestään tai elää irtosuhteissa. Kyseinen nainen oli mitä todennäköisimmin hedelmätön ja siksi arvoton. Hän eli muiden nurkissa ja teki elääkseen kotitöitä. Jeesuksen aikaan naisilla oli hyvin vähän oikeuksia : samarialainen kulttuuri on säilynyt hyvin samanlaisena tähän päivään. Kyseessä on vahva patriarkaalinen kulttuuri. Jeesus puhui tälle muiden hylkimälle naiselle ja evankeliumi levisi naisen kautta samarialaisille.

  • Kiitos kommentistasi. Jutussa esitetty tulkinta samarialaisesta naisesta on raamatuntutkijoiden yleisesti käyttämä. Toki muunkinlaisia tulkintoja on olemassa ja suosittelen jokaista itse tutkimaan Raamattua sekä kyselemään Raamatun opettajilta lisätietoa.

  • Eikö Jeesus sanonut naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut, eikä nykyinenkään ole sinun omasi.

   • Hei Tanje, kiitos kommentista. Olet oikeassa, Jeesuksen sanat kuuluvat näin: ”Oikein sinä sanoit: ’Ei minulla ole miestä’, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi; siinä sanoit totuuden.” Kun luen artikkelin lauseen uudelleen, olisi parempi jättää sana irto-pois kuvaamasta samarialaisen naisen ihmissuhteita. Kuudes suhde on irtosuhde, mutta viisi edellistä olivat avioliittoja.

 • Hei, teksti oli ihan hyvä muuten, mutta nainen ja mies eivät ole tasa-arvoisia.

  Armosta jokainen on osallinen yhtälailla.

  Sukupuolilla on kuitenkin eri arvot jotka Jumala on niille antanut jo paratiisissa.

  Miestä ei luotu naista varten, vaan nainen luotiin miestä varten. Nainen luotiin miehen kylkiluusta.

  Vaimo luotiin miehelle avuksi. Ei tasavertaiseksi kumppaniksi.

  1. Mooseksen kirja 2:20

  Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.

  Avioliitossa mies on johtaja ja auktoriteetti. Naisen tulee alistua miehensä tahtoon. Myös seurakunn

  Ef. 5:24

  Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.

  Ei se halvenna naista, että nainen pitäytyy siinä asemassa, jonka Jumala on asettanut. Eikä se tee miehestä parempaa, vaan kummallakin on se sopiva asema itselleen ja kummatkin ovat parhaita siinä omassa asemassaan.

  • Hei Henri ja kiitos kiinnostuksestasi tekstiäni kohtaan,
   Keskityn tässä artikkelissa siihen, miten Jeesus kohteli naisia ja miten se erosi sen ajan yhteiskunnan ja uskonnollisten johtajien käytöksestä. Naisen ja miehen roolit avioliitossa ja seurakunnassa jätin tarkoituksella pois.
   Jokaisen miehen tulee verrata käyttäytymistään naisia kohtaan Jeesuksen käytökseen. En ole eri mieltä mainitsemistasi Raamatunkohdista, mutta artikkelin näkökulma on eri. Jos jokainen kristityksi itseään kutsuva mies kohtaisi elämänsä naisia niin kuin Jeesus, miten erilainen maailmamme olisikaan!

  • Olisi kyllä hyvä muistaa että tasa-arvo ei ole sama asia kuin identtisyys, vaikka yhteiskunta sitä välillä yrittääkin väittää. Mies ja nainen ovat yhtälailla ARVOKKAITA, tasa-arvoisia, Jumalan silmissä. Miehen ja naisen tehtävät ovat toki erilaiset avioliitossa, heillä on eri tavat palvella toisiaan ja samalla Jumalaa. Mies palvelee rakastamalla vaimoaan kuten Jeesus rakastaa seurakuntaansa ja nainen palvelee antamalla miehen olla perheen pää. Sekä kunnioitus ja rakkaus ovat toisistaan riippuvaisia, saman kolikon eri puolia.

   Kannattaa varoa sananvalintaa, ja pahoittelen jos itse loukkaan jotakuta. Tämä on aika arka aihe monelle, sillä niin helposti syntinen ihminen voi käyttää Jumalan hyväksi suunnittelemaa avioliittoa väärin.Alistaa naista tai syyllistää miestä. Historian arvet ovat yhä tuoreita, ja monissa maissa naisten asema on vielä todella heikko.

 • Kiitos Maria! Tämä on huikea teksti! Luin tämä jo aikaa sitten ja postasin seinälleni. Unohdin kuitenkin kommentoida silloin. Oli hienoa nähdä, että muutama mieskin peukutti juttua. Hyvää työtä! Ja huikea Jeesus <3

  • Kiitos Meri,
   Olen täysin samaa mieltä: huikea Jeesus!

 • Lainaus vielä Räsäsiltä liittyen heidän uuteen avioliittokirjaansa: ”Kirjan viesti on, että kristittyjen on edelleen seistävä lujalla Jeesuksen ja apostolien opetuksen pohjalla. Raamatun avioliitto-opetus on hieno, toimiva ja ajankohtainen. Se perustuu miehen ja vaimon samanarvoisuuteen ja toisiaan täydentävään erilaisuuteen”. Mies ja vaimo, nainen ja mies, ovat samanarvoisia mutta erilaisia ja toisiaan täydentäviä. Tätä erilaisuutta- toki yksilöllisesti, ei muotittaen- on syytä arvostaa ja kunnioittaa.

  • Kiitos julia kommentista. Kyllä, Jeesuksen ja apostolien opetukset ovat kristityn elämän perusta.

Comments are closed.